Наши собаки
ХОТРЕЙН ГРАНДЕССА
Отец: ТАДЕЛОС ТАПФЕР
Мать: ХОТРЕЙН ЕЛИКА
Дата рождения: 18.07.2011
ХОТРЕЙН ОЛИВКА
Отец: ZHULIAN S BEREGA TURI
Мать: HOTREIN INFIITY
Дата рождения: 17.02.2015
Вверх